УВАГА!

Примiрний алгоритм дiй населення за сигналами оповiщення цивiльного захисту

"Увага всiм" та "Повiтряна тривога"

Державна служба України з надзвичайних ситуацiй з метою пiдвищення рiвня обiзнаностi населення щодо правил поведiнки в умовах надзвичайних ситуацiй воєнного характеру розробила примiрний алгоритм дiй населення за сигналами оповiщення цивiльного захисту "Увага всiм" та "Повiтряна тривога".

Крiм того, ДСНС проведено роботу з розроблення iншої актуальної iнформацiї, що може бути використана населенням пiд час вiйни:

 Навчаємось мiннiй безпецi

Педагоги школи для здiйснення дистанцiйної освiти використовують сучаснi освiтнi технологiї та рiзноманiтнi платформи

 

Bсеукраїнський розклад: уроки розпочинаються iз вшанування пам’ятi загиблих внаслiдок збройної агресiї рф i психологiчної хвилинки

 


Меню сайту